Välj språk:

Redovisning

Home »  Redovisning

Redovisning och bokföring

Redovisning är en nödvändighet för alla typer av företag. Redovisning görs för att dokumentera ett företags resurshantering. En viktig del av redovisningen är bokföringen. Alla företag ska enligt lag föra en ordnad bokföring för att på så sätt kunna redovisa de ekonomiska transaktioner som skett under bokföringsåret. Ett bokföringsår behöver inte nödvändigtvis sträcka sig från första januari till sista december, utan kan till exempel vara första mars till sista februari kommande år. Stora företag har oftast januari till december som bokföringsår, men för mindre företag kan det variera. Anledningen till variationerna i definitionen av bokföringsår är helt enkelt att möjliggöra fördelning av revisorernas arbete under året så att inte alla företags årsredovisning måste vara klar vid samma tidpunkt

Allt fler mindre företag väljer att koncentrera sig på det som de kan bäst.
Ge dig själv mer tid till kärnverksamheten så tar Burton Redovisning hand om siffrorna.

Burton Redovisningsbyrå AB blir din förlängda arm och vi känner oss därför som en del av din verksamhet. Om du ger oss förtroendet att sköta bokföring och redovisning så ska vi göra allt för att lätta på din ansvarsbörda.

Det viktiga är att du vet att det fungerar som det ska. Att rapporter och redovisningar sköts per automatik, att momsen betalas in i tid och att verifikationerna registreras på rätt jobb.